[PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY] ROSZCZENIA REGRESOWE W ŁAŃCUCHU SPRZEDAŻY

🔍Reklamacje a prawo do zwrotu środków od producenta – czyli roszczenie regresowe.
🤔 Czy wiesz, jak to działa?
 
🫡💸W sytuacji reklamacji, pierwszą odpowiedzialność ponosi sprzedawca. Jednakże wady produktu mogą powstawać już na etapie produkcji.
Co to oznacza dla sprzedawcy?
🤝Jeśli kupujący skorzysta z rękojmi, sprzedawca może próbować odzyskać poniesione koszty od producenta.
 
📖📍Muszą być jednak spełnione konkretne warunki, które reguluje art. 5761 Kodeksu Cywilnego:
❎Stwierdzenie wady produktu
– brak właściwości, które gwarantował producent,
– niekompletność,
– błędy w instrukcjach.
❎Poniesienie kosztów przez sprzedawcę finalnego
– naprawa wad
– wymiana produktu
– zwrot kosztów
❎Możliwość przypisania odpowiedzialności jednemu z poprzednich sprzedawców (w tym importerowi, hurtownikowi czy producentowi)
 
📖📍Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, roszczenia sprzedawcy względem swoich poprzedników podlegają stosunkowo krótkiemu – sześciomiesięcznemu terminowi przedawnienia.
Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem poniesienia kosztów przez sprzedawcę w wyniku wykonania uprawnień z tytułu rękojmi przez konsumenta, nie później jednak niż w dniu, w którym sprzedawca powinien wykonać swoje obowiązki wobec konsumenta.
 
🤔 👉A Wy macie własne doświadczenia związane ze zwrotem środków od producenta ❓