Program szkolenia:

 1. Indywidualne podejście do klienta anglojęzycznego z naciskiem na różnice kulturowe i mowę ciała (‘Diabeł tkwi w szczegółach!’ Kciuk podniesiony w górę nie zawsze i nie dla każdego będzie oznaką pochwały)
 2. Symptoms, signs – objawy z jakimi zgłaszają się pacjenci (np. swelling, bad itching, follicular bumps,etc.)
 3. Słownictwo specjalistyczne związane z soczewkami kontaktowymi (fitting contact lenses, permeability,lubricity, wettability, etc.)
 4. Słownictwo specjalistyczne związane z soczewkami okularowymi (rodzaje korekcji okularowej,powłoki, części składowe okularów w EN, terminy EN przydatne w naprawie oprawy, np. dogiąć zausznik, wyregulować noski, itp.)
 5. Techniki językowe EN budujące zaufanie klienta anglojęzycznego
 6. Koło sprzedaży/produktywności – bardzo skuteczne narzędzie w psychologii biznesu, celem tego ćwiczenia jest uzmysłowienie sobie poziomu satysfakcji i zadowolenia w różnych (najważniejszych) obszarach własnej produktywności w pracy, zarówno z klientem Polakiem jak i tym anglojęzycznym.
 7. Poprawność werbalna i niewerbalna niezbędna w budowaniu przyszłej współpracy z klientem anglojęzycznym
 8. Podstawy gramatyczno-konwersacyjne niezbędne w skutecznej komunikacji z klientem anglojęzycznym
 9. Trening fonetyczny – poprawna wymowa terminów specjalistycznych stosowanych w obsłudze klienta anglojęzycznego
 10. Różnice kulturowe w komunikacji z klientem anglojęzycznym
 11. Salon optyczny – nazewnictwo elementów w salonie optycznym (stojak, szuflada, stojak wystawowy, terminal, itp.)
 12. Wybrane choroby oczu, zaburzenia widzenia obuocznego, które klienci sygnalizują jeszcze przed wizytą w gabinecie
 13. Analiza recept anglojęzycznych oraz innych dokumentów, z którymi zgłaszają się w Polsce pacjenci/klienci anglojęzyczni do salonu optycznego
 14. Słownictwo specjalistyczne pozwalające w sposób prosty i konkretny wyjaśnić klientowi , czym jest astygmatyzm, krótkowzroczność, prezbiopia (…), polaryzacja, fotochromy , progresy (…) , i wiele innych.

Prowadząca Agata Gryc jest absolwentką:

 • Uniwersytet Wrocławski – "Metodyka i Glottodydaktyka Nauczania Języka Drugiego Osób Dorosłych’"
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań – "Neurolingwistyka i Neofilologia"
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań – "Studia Kształcenia Tłumaczy Specjalistycznych"

Po odbyciu szkolenia, możliwość otrzymania CERTYFIKATU do Salonów Optycznych (tylko te salony, z których pracownicy zostali wydelegowani na szkolenie) z wyraźną adnotacją w EN oraz odpowiednimi formalnymi znacznikami potwierdzającymi odbyte szkolenie pracowników:

Dear Customer! We do speak English andoffer a professional service to English speaking customers!

Certyfikat będzie można zawiesić na wystawie Salonu Optycznego i, jak praktyka pokazuje, z pewnością będzie zachętą dla klientów anglojęzycznych do wizyty w salonie!

W terminie 2 tygodni po odbytym szkoleniu, uczestnicy otrzymają drogą mailową test końcowy, celem sprawdzenia nabytej wiedzy, z prośbą o przesłanie wypełnionego arkusza do 5 dni roboczych. Po zaliczeniu testu, każdy z uczestników otrzyma CERTYFIKAT potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności.