Wstąp do Cechu

Jeśli jesteś dyplomowanym optykiem, właścicielem salonu optycznego zapraszamy Cię w szeregi naszej organizacji, Cechu Optyków w Warszawie.

Czekamy na osoby mające pomysły i energię do działania, które będą miały okazję wykazać się pracując w Zarządzie Cechu. Organ ten, wybierany co cztery lata, podczas corocznego Walnego Zgromadzenia, złożony jest z 7 osób na czele z Prezesem i vice-Prezesem.

Spotkania Zarządu odbywają się raz w miesiącu, w siedzibie Cechu, przy ulicy Piekarskiej 6 lok. 5 w Warszawie. Na posiedzeniach dyskutowane są bieżące sprawy zgłaszane przez członków Cechu, jak również wszelkie ustalenia dotyczące zakresu prowadzonych działań. Cech w chwili obecnej zrzesza 118 optyków, głównie z województwa mazowieckiego, choć w naszym gronie mamy również optyków np. z Ełku czy Świnoujścia. Dzięki posiadaniu kontaktów do tak znacznej liczby osób z branży, dajemy Państwu możliwość realizacji przedsięwzięć i pomysłów, zaistnienia w gronie kolegów, jak również realizacji np. grup zakupowych.

Do wstąpienia do naszej organizacji zapraszamy również optyków, którzy pragną podwyższać swoje kwalifikacje. Od 2003 r. nieprzerwanie organizujemy kursy refrakcji. Przeszkoliliśmy w tym zakresie łącznie 1087 osób, które uczestniczyły w początkowo dwustopniowym, a obecnie mającym cztery niezależne etapy kursie refrakcji. Dzięki tym działaniom w sposób znaczący wzrósł poziom wiedzy z zakresu refrakcji, a tym samym podniosła się świadomość optyków, jak ważne jest rozwijanie umiejętności i poszerzanie zakresu wykonywanych usług. Kolejne w ofercie szkoleniowej realizowanej przez Cech, były kursy ortoptyczne dla optyków, przybliżające możliwości diagnostyki i zakres ćwiczeń służący usprawnianiu układu wzrokowego. Nie zabrakło również szkolenia z zakresu komunikacji z klientem. Propozycja dotyczyła kursu dedykowanego specjalnie dla właścicieli salonów optycznych, bazującego na autorskim programie stworzonym przez Brigit Schott, ze szczególnym uwzględnieniem kolejnych faz rozmowy z klientem i indywidualną analizę jego potrzeb. W ostatnim czasie realizowaliśmy również szkolenie z zakresu budowania zespołu przybliżające typy osobowości i możliwości postępowania w zależności od prezentowanego rysu charakterologicznego pracownika jak również klienta. Obecnie przygotowujemy się również do pierwszej edycji szkolenia z zakresu pomocy wzrokowych. Do wstąpienia do naszej organizacji zapraszamy również osoby, które lubią spotkania i imprezy towarzyskie. W ramach integracji naszych członków organizowaliśmy bale karnawałowe dla optyków, wyjścia do teatru, do filharmonii, kolacje wigilijne jak również tematyczne wycieczki. Co pięć lat organizujemy imprezy z okazji kolejnych Jubileuszy istnienia Cechu. Ostatni z nich, dwudziestolecie Cechu, w kwietniu 2015 r. w hotelu Mercure połączony był ze zwiedzaniem Muzeum Powstania Warszawskiego, jak również spacerem po Starówce i wizytą w Zamku Królewskim.

Jako organizacja zrzeszająca właścicieli salonów optycznych zapraszamy do Cechu, optyków profesjonalistów, w naszych szeregach znajdziecie Państwo jedynie optyków posiadających potwierdzone dyplomem wykształcenie kierunkowe. Działamy zgodnie ze Statutem organizacji zawierającym zarówno zakres jej funkcjonowania, jak również prawa i obowiązki członków. Dbamy nie tylko o profesjonalizm, ale również o etykę zawodu optyka kierując się stworzonym na potrzeby stowarzyszenia Kodeksem Etycznym. Posiadamy w swoim gronie komisję, wybraną z grona optyków zrzeszonych w naszej organizacji, która to, w przypadku, gdy wyczerpiecie Państwo możliwości rozmowy z klientem, niezadowolonym z okularów, wyda bezpłatną opinię odnośnie ich wykonania. Zapraszamy również do naszego grona optyków, którzy chcieliby po prostu czuć się pewniej, jako osoby prowadzące samodzielnie firmę, zgodnie z zasadą, że w grupie raźniej. Będąc osobą zrzeszoną, działając na dzisiejszym trudnym i konkurencyjnym rynku macie Państwo możliwość, w przypadku problemu zwrócenia się do Biura Cechu, jak również skontaktowania się i zasięgnięcia opinii kolegów działających w branży optycznej. Jako organizacja staramy się na bieżąco informować swoich członków o kluczowych zmianach dotyczących prowadzonej działalności. Jesteśmy również członkiem Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej, zrzeszającej cechy optyczne z terenu całej Polski. Z tytułu zrzeszenia, nasi członkowie korzystają m.in. z preferencyjnych cen za uczestnictwo w organizowanych przez Izbę cyklicznych, branżowych imprezach wystawienniczych tj. Kongresach i Targach Optycznych, jak również w przypadku rozpoczęcia studiów licencjackich oraz uzupełniających magisterskich otrzymują znaczącą bonifikatę przy opłacie czesnego np. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Zapraszamy do grona
OPTYKÓW-PROFESJONALISTÓW!


Pobierz deklarację Wypełnij deklaracje on-line