1. Światło jako pomoc dla słabowidzących.
  2. Wykorzystanie filtrów krawędziowych w schorzeniach siatkówki.
  3. "Po co powiększać? " Omówienie funkcji i typów powiększenia.
  4. Pomoce optyczne do bliży (lupy okulary lupowe).
  5. Pomoce optyczne do dali (okulary lornetkowe i lunety).
  6. Pomoce elektroniczne.
  7. Wywiad z pacjentem (zbieranie danych, co trzeba wiedzieć o pacjencie).
  8. Ćwiczenia w symulatorach.
  9. Przykładowe przypadki.