Historia Cechu

Inicjatywa powstania Cechu Optyków w Warszawie zrodziła się w tym czasie, kiedy optycy byli członkami Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników. Cech Optyków został powołany na wniosek licznej grupy optyków, działającej w ramach Sekcji Optyków podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 14 stycznia 1995 r. Formalnie zarejestrowany 17.10.1995 r. roku pod nazwą Cech Optyków w Warszawie.

Starszym Cechu pierwszej kadencji został wybrany jeden z inicjatorów powstania Cechu - Andrzej Biernacki, a Podstarszym Cechu – Marek Jakubowicz. W skład pierwszego Zarządu weszli również Tadeusz Ratajski, Wiesław Gabrysiak, Marek Sękul, Grzegorz Trzaska, Tomasz Bednarski, Krzysztof Piskorski, Stanisław Sławecki. W tym czasie działania Zarządu koncentrowały się na stworzeniu możliwości funkcjonowania nowopowstałej, samodzielnej organizacji. Obok Statutu i Regulaminu Komisji Rewizyjnej zostały stworzone Regulaminy Pracy Zarządu i Sądu Cechowego oraz Regulamin Wewnętrzny Rady Mężów Zaufania, określający kryteria jakie powinien spełniać zakład optyczny oraz zakres dokumentów wymaganych przy przyjęciu nowego członka Cechu. Powstał również Kodeks Etyczno- Zawodowy, zawierający obok definicji zawodu optyka, wymagania zarówno formalne dla członka organizacji, jak również obowiązki dotyczące jakości wykonywania usług oraz etyki zawodowej i kultury wymaganej od każdego z optyków będących członkami Cechu.

Kodeks Etyczno-Zawodowy stworzony przez Cech stanowił podstawą Kodeksu przyjętego przez Zjazd Delegatów KRIO, którym do dzisiaj posługują się cechy zrzeszone w Izbie.

Cech Optyków w Warszawie był jednym z inicjatorów i założycieli Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej. Stworzone w tym okresie logo Cechu Optyków w Warszawie zostało przyjęte jako znak KRIO i pozostałych cechów w niej zrzeszonych.

Tak przedstawiały się początki funkcjonowania organizacji, które dały podstawy dla obecnej działalności, koncentrującej się na przedsięwzięciach głównie związanych z doskonaleniem zawodowym optyków. Wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianym przez obecny rynek, Cech od marca 2003 r. organizuje kursy podstaw refrakcji odbywające się pod patronatem Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej, mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych. Początkowo był to tylko kurs pierwszego stopnia obejmujący swym zakresem podstawy refrakcji. Obecnie organizujemy również kursy drugiego stopnia będące kontynuacją zagadnień z zakresu refrakcji, jak również zawierające wiadomości dotyczące doboru soczewek kontaktowych. Dużym zainteresowaniem cieszy się, zorganizowany po raz pierwszy w 2007 roku, kurs refrakcji III stopnia, mający charakter warsztatów. Głównym celem szkolenia są ćwiczenia praktyczne z zakresu badania refrakcji oraz sposoby postępowania z zastosowaniem procedur optometrycznych. Zajęcia na kursach I, II i III stopnia prowadzone są przez dr med. Andrzeja Styszyńskiego i odbywają się w siedzibie KRIO. Tam również powstał profesjonalny gabinet optometryczny zorganizowany przez Cech na potrzeby ćwiczeń z zakresu refrakcji.

Począwszy od 2003 roku w kursach refrakcji uczestniczyło 618 osób, w tym 340 osoby ukończyły stopień pierwszy kursu, 221 – drugi i 57 osób uzyskało świadectwa ukończenia kursu refrakcji III stopnia. Kolejne edycje kursów rozpoczną się jesienią br.


Zgodnie z objętym kierunkiem działania nie ograniczamy się jedynie do kursów z zakresu refrakcji. Dużym powodzeniem cieszą się również organizowane przez Cech, kursy komunikacji klientem, uwzględniające specyfikę funkcjonowania zakładów optycznych.

Szkolenia prowadzi p. Szymon Grygierczyk, wg autorskiego programu Brigit Schott. Zajęcia na kursie obejmują głównie zagadnienia z psychologii sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem kolejnych faz rozmowy z klientem, indywidualną analizę jego potrzeb oraz umiejętność ich zaspokajania. W 2009 r., czerwcu odbyły się szkolenia I i II stopnia, w których uczestniczyło łącznie 32 osoby.Sz Cech Wawa 006 W listopadzie 2010 r. podjęliśmy się po raz pierwszy zorganizowania nowego szkolenia z zakresu ortoptyki. Kurs ortoptyczny pierwszego stopnia prowadzony jest na bazie autorskiego programu, stworzonego specjalnie na potrzeby optyków. Szkolenie rozszerza wiedzę z dziedziny optyki okularowej i zawiera ćwiczenia służące usprawnianiu układu wzrokowego. Część praktyczna stanowi połowę 15-to godzinnego szkolenia i składa się z ćwiczeń wykonywanych z użyciem profesjonalnych urządzeń oraz narzędzi stosowanych w ortoptyce. Podczas zajęć praktycznych wykorzystywane są m.in. listwy pryzmatyczne oraz akomodacyjne, fippery, Sznur Brocka, Piłki Marsdena, karty fuzyjne, stereogramy, tablice Harta, folie antyspuresyjne i kolorowe. Do chwili obecnej przeprowadziliśmy trzy edycje kursu, w których uczestniczyło łącznie 62 osoby. Ze względu na duże zainteresowanie zagadnieniami z ortoptyki zorganizowaliśmy również drugą część kursu z zakresu ćwiczeń wzrokowych.Celem kursu ortoptycznego II stopnia jest poszerzenie oraz usystematyzowanie wiedzy na temat diagnozy i terapii ortoptycznej. Uczestnicy szkolenia mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności prowadzenia przesiewowych badań ortoptycznych i rozpoznawania zaburzeń widzenia obuocznego. Pierwsza edycja kursu drugiego stopnia odbyła się w dniach 17-18 września. Planowane są kolejne edycje kursu ortoptycznego I i II stopnia, jak również kontynuowanie zagadnień na szkoleniu ortoptycznym stopnia trzeciego.


IMG_0141p

Organizując szkolenia nie zapominaliśmy o jakże istotnym aspekcie działania organizacji, jaki stanowi integracja środowiska.

W tym celu podjęliśmy decyzję o ufundowaniu sztandaru cechowego wraz z insygniami. Jego poświęcenie miało miejsce podczas uroczystej mszy, w dniu 28 września 2002 r. w Kościele Św. Marcina na Starym Mieście. Niezapomniane wrażenia w środowisku pozostawiła również zorganizowana przez nas impreza z okazji Jubileuszu X-lecia Cechu Optyków w Warszawie, w dniu 28 maja 2005 r. w ośrodku szkoleniowym Exploris w Serocku. W imprezie uczestniczyli członkowie Cechu, Prezes KRIO Jan Witkowski, delegacje Cechów zrzeszonych w KRIO oraz firmy optyczne. IMG 0141pZdjęcie 0141p – podpis: Jubileusz X-lecia Cechu


Chcąc stworzyć cykliczną, karnawałową imprezę taneczną dla optyków, ich przyjaciół i znajomych zorganizowaliśmy w dniu 21 lutego 2009 r. bal optyków.

Zabawa miała miejsce w przepięknej sali teatru Equus, w Klubie Galop w Zielonce. Optycy i przedstawiciele firm optycznych doskonale bawili się, przy dźwiękach muzyki na żywo, wykonywanej przez zespół „Chłopcy z Placu Bema”. Atrakcją balu był występ aktorki, Hanny Śleszyńskiej, która tryskając naturalną energią i humorem przedstawiała ponad godziny program złożony z piosenek satyrycznych oraz skeczy. Wprawdzie od pierwszych taktów muzyki, nikogo nie trzeba było zachęcać do tańca, gdyż parkiet zapełniony był świetnie bawiącymi się parami, jednak dla podtrzymania atmosfery zabawy wspólne tańce i konkursy organizował wodzirej. W konkursie tańca towarzyskiego brało udział pięć par. Zwycięzcami zostali Państwo Dorota i Artur Polar. Uczestnicy imprezy mogli skosztować wyśmienitej kuchni, jaką serwował Klub Galop. Szczególnym atutem imprezy było miejsce wybrane na jej organizację.

Przestronna, posiadająca swoisty klimat i charakter sala oraz towarzyszące jej pomieszczenia sprzyjały dobrej zabawie. Optycy świetnie się bawili, parkiet, aż do rana wypełniony był tańczącymi parami. IMG 2621Zdjęcia z Balu Optyków 2009 – 2621, 001,005 podpis – Karnawałowy Bal Optyków- 21 luty 2009 r. – Klub Galop w Zielonce W związku z wielkim powodzeniem imprezy, w dniu 16 stycznia 2010 r. zorganizowaliśmy kolejny –II KARNAWAŁOWY BAL OPTYKÓW, po raz kolejny w Klubie Galop w Zielonce. Optycy i przedstawiciele firm optycznych doskonale bawili się przy dźwiękach muzyki na żywo. Atrakcją balu były występy taneczne oraz popisy wokalne młodych aktorów.Uczestnicy imprezy, dzięki prezentacji grupy tanecznej, w strojach do samby, na wzór brazylijskiego karnawału mogli na chwilę poczuć tamten klimat.

Zabawę podczas balu prowadziła para wodzirejów, którzy nie pozwolili, aby choć przez chwilę ktoś się nudził. II Karnawałowy Bal Optyków 2010, można śmiało podsumować jako szczególnie udaną imprezę, zdecydowanie inną jak w roku poprzednim, która po raz kolejny pokazała, że optycy wspaniale się bawią.

Doświadczenie zdobyte podczas planowania balów karnawałowych wykorzystaliśmy do organizacji Jubileuszu XV-lecia Cechu. W dniu 7 maja br. w pałacu w Łochowie odbyły się uroczyste obchody rocznicy Cechu Optyków w Warszawie. W uroczystości licznie uczestniczyli koleżanki i koledzy z Cechu oraz zaproszeni Goście Honorowi: Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego; dr n. med. Andrzej Styszyński; dr Marek Kowalczyk; Marek Jakubowicz i Andrzej Biernacki, członkowie Zarządu Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej; Leszek Gołuch, Starszy Międzywojewódzkiego Cechu Rzemiosł Optycznych; Artur Polar, Starszy Lubelskiego Cechu Optyków; Jerzy Dobrowolski, przedstawiciel Małopolskiego Cechu Optyków. Mieliśmy również przyjemność gościć firmy optyczne: Ciba Vision, Hoya Lens Poland, Optimex, JZO, Am Group, Essilor Polonia oraz firmę Koh. Impreza rozpoczęła się grillem na dziedzińcu pałacu. Następnie odbyła się Msza Jubileuszowa, która miała miejsce w kaplicy usytuowanej na terenie obiektu. Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe obecnych delegacji. W części oficjalnej uroczystości, po powitaniu zebranych gości i przemówieniu Jerzego Wysokiego, Starszego Cechu nastąpiło wręczenie odznaczeń przyznanych wyróżnionym członkom z okazji przypadającego Jubileuszu. Odznaczenia rzemieślnicze wręczał Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego. Część oficjalną uroczystości zakończyły podziękowania złożone przez koleżanki i kolegów z Cechu, Starszemu Cechu, Jerzemu Wysockiemu za dwanaście lat zaangażowania i liczne sukcesy w prowadzeniu organizacji. Kolejno upominki i gratulacje przekazywali również Prezes Związku Rzemiosła Polskiego- Jerzy Bartnik, Starszy

Międzywojewódzkiego Cechu Rzemiosł Optycznych- Leszek Gołuch, Starszy Lubelskiego Cechu Optyków –Artur Polar i przedstawiciel Małopolskiego Cechu Optyków – Jerzy Dobrowolski. Kolejny punkt programu obchodów, uroczysta kolacja, miała miejsce w sali bankietowej pałacu. Podczas imprezy wystąpili śpiewający młodzi aktorzy oraz tancerze. Niezapomnianych wrażeń dostarczył również ponad godzinny występ aktorki Adrianny Biedrzyńskiej, która sprawiła, że sala z przyjemnością włączyła się do wspólnej zabawy. Oklaskom i owacjom na stojąco nie było końca. Kulminacyjnym punktem programu był również pokaz sztucznych ogni z podkładem muzycznym. Stanowił on, obok okazałego tortu jubileuszowego z logo organizacji, wspaniałą formę uczczenia piętnastej rocznicy działalności Cechu Optyków w Warszawie. Imprezę zakończyła zabawa taneczna prowadzona przez profesjonalnego wodzireja i uatrakcyjniona przez występy wokalne młodych aktorów. Pod koniec 2012 r. Zarząd Cechu podjął decyzję o całkowitej zmianie wystroju Biura Cechu.

W dniu 25 czerwca br. odbyło się uroczyste otwarcie siedziby Cechu, po generalnym remoncie. Obecnie pomieszczenia biura są znacznie bardziej funkcjonalne i eleganckie. Nowa ich aranżacja pozwala na organizację kameralnych spotkań, szkoleń i konferencji. Dodatkowo, otwarcie biura połączono z wyjściem do Teatru Narodowego, na sztukę pt.: ”Księżniczka na opak wywrócona”. Doborowa obsada spektaklu i jego komediowy charakter sprawiły, że był to miły wieczór.


W dniach 20-22 września Cech zorganizował trzydniową wycieczkę do Bielawy i Wrocławia.

Uczestnicy byli pod wrażeniem pasji i zaangażowania właściciela firmy p. Wacława Szwaczki, który osobiście pokazywał fabrykę, opowiadając o precyzyjnym, wieloetapowym i skomplikowanym procesie technologicznym, podczas którego produkowane są oprawy okularowe. Niezapomnianych wrażeń dostarczyło obejrzenie Panoramy Racławickiej, specjalny, wieczorny pokaz fontann oraz piękna, odnowiona, pełna kolorów, wrocławska Starówka.