[PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY] Środek trwały

👉 Czasem się zdarza, że przedsiębiorca sprzedaje środek trwały i wtedy pojawia się zagwozdka czy należy wystawić do tej sprzedaży paragon fiskalny.
 
🤔 Czym jest środek trwały?
‣ to składnik majątku będącego własnością lub współwłasnością przedsiębiorcy, którego wartość przekracza 10 000 zł i muszą być zdatne do wykorzystania w prowadzeniu działalności gospodarczej minimum rok,
‣ mogą to być budynki, lokale, grunty, maszyny, urządzenia i środki transportu.
 
➡️ Wracając do głównego tematu, przy sprzedaży środka trwałego przedsiębiorca uzyskuje przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, z którego musi się rozliczyć.
 
🏷 Przy sprzedaży dla innego przedsiębiorcy obowiązkowo należy wystawić fakturę, jeżeli jednak sprzedawany środek trwały jest osobie prywatnej należy sprzedaż udokumentować paragonem i zewidencjonować na kasie fiskalnej.
 
✅ Paragon fiskalny nie musi zostać wystawiony, jeśli sprzedaż dotyczy środka trwałego podlegającego amortyzacji i dostawa tego towaru jest udokumentowana fakturą.
 
❌ To, co nie podlega żadnym zwolnieniom to:
‣ przyczepy i naczepy,
‣ kontenery,
‣ komputery, wyroby elektroniczne i optyczne, silniki elektryczne, prądnice i transformatory,
‣ sprzęt fotograficzny, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego,
‣ zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych.
 
🤯 Dużo informacji, ale więcej i dokładniejszych znajdziecie tutaj: