[OGŁOSZENIA] Oświadczenie Zarządu Cechu Optyków w Warszawie

❗️ Oświadczenie Zarządu Cechu Optyków w Warszawie ❗️
 
W odpowiedzi na liczne pomówienia, szkalowanie i podważanie wiarygodności działań podejmowanych przez Cech Optyków w Warszawie, najliczniejszą organizacje cechową w Polsce, stanowiącą około 30% członków KRIO informujemy:
 
Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Optyków w Warszawie Zarząd organizacji został zobowiązany do obrony zawodu, dlatego też poprosiliśmy o wsparcie posłów z różnych ugrupowań i pomoc w rozwiązaniu sytuacji, która może ograniczyć działalność salonów optycznych. Przedstawiliśmy im, jak wygląda praca przeciętnego salonu optycznego, obowiązki optyka, jak również oczekiwania naszego środowiska.
 
Pragniemy poinformować, że po konsultacjach z przedstawicielami naszej organizacji Koło Polska 2050 przeanalizowało skrupulatnie projekt ustawy, uznając go za szkodliwy dla kilku grup zawodowych, czego konsekwencją było złożenie poprawki o wykreśleniu zawodów medycznych, które wymagają odrębnej ustawy, w tym optometrysty i ortoptysty.
Na prośbę przedstawicieli Cechu została ona wycofana.
 
Nie zamierzamy blokować regulacji ani optometrystom ani ortoptystom. Naszym zadaniem jest dbać o optykę, gdyż zawód optyk jako kwalifikacja rynkowa nie jest chroniona żadnym aktem prawnym. Istnieją tylko obwieszczenia, które w świetle ustawy nie mają żadnego znaczenia.
 
Tylko ustawa, która będzie regulowała wszystkie zawody ochrony wzroku daje pewność i gwarancję bezpieczeństwa. Wykreślenie z projektu ustawy punktu o karaniu za wykonywanie czynności zawodowych to tylko tymczasowe rozwiązanie, które w każdej chwili może zostać zmienione.
 
Co więcej, od dłuższego czasu niektóre środowiska dokładają wszelkich starań, by wykluczyć Cech Optyków w Warszawie z KRIO, podważyć wiarygodność naszej organizacji, zniechęcić firmy do współpracy czy ograniczyć publikacje w gazetach branżowych.
 
Oświadczamy, że będziemy dążyli do regulacji zawodu optyka, tak aby w każdym salonie, w pełnym wymiarze czasu pracy swoje obowiązki wykonywał wykwalifikowany optyk.
Chcemy, by nasze społeczeństwo otrzymywało usługi na najwyższym poziomie, oferowane przez wykształcony personel, gdyż wzrok jest najważniejszym ze zmysłów człowieka.
Na pozostałe pytania odpowiadamy indywidualnie.