[PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY] Zatrudnienie Ukraińców

Zatrudnianie Ukraińców

Zatrudnianie Ukraińców

🇺🇦 Wszyscy doskonale wiedzą, jak wygląda sytuacja z wojną w Ukrainie.
ℹ️ Pojawia się w naszym kraju coraz więcej optyków, optometrystów czy okulistów z Ukrainy i częściej napotykamy na ogłoszenia, gdzie osoba z Ukrainy poszukuje pracy w naszej branży.

🤔 Jak możemy zapewnić zatrudnienie naszym sąsiadom?
① Po pierwsze od 24 lutego 2022 r. obowiązują nowe zasady dla wszystkich uciekających przed wojną Ukraińców. Przy wjeździe do Polski i po otrzymaniu pieczęci Straży Granicznej każdy Ukrainiec od razu zostaje uprawniony do legalnego pobytu na terenie Polski przez 18 miesięcy. Musi jednak pamiętać, że przekroczenie granicy kraju na dłużej niż miesiąc cofa to uprawnienie.
② Po drugie należy przygotować oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, w którym muszą być zawarte: stawka wynagrodzenia, forma zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy, wymiar czasu pracy oraz okres wykonywania pracy.
③ Kolejnym krokiem jest poinformowanie PUP o podjęciu pracy przez cudzoziemca w dniu rozpoczęcia pracy lub o jej niepodjęciu do 7 dni.
④ Do oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi przydadzą się następujące dane pracownika:
‣ imię lub imiona oraz nazwisko,
‣ data urodzenia,
‣ płeć,
‣ obywatelstwo,
‣ rodzaj, numer i seria dokumentu podróży lub innego dokumentu pozwalającego potwierdzić tożsamość oraz państwo, w którym został wydany,
‣ numer PESEL, który nadają miejscowe urzędy,
‣ rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonanie pracy a obywatelem Ukrainy,
‣ stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy.

🤭 Ale wszystko się tak dynamicznie zmienia, że warto śledzić informacje z miejscowych urzędów.
👌 Na pewno procedura została uproszczona, dzięki czemu dużo łatwiej będzie rozpoczynać pracę przez Ukraińców.

✅ Jeśli ktoś z Was już przeszedł tą ścieżkę i chce się podzielić doświadczeniem, zapraszamy do komentarzy! Każda informacja jest przydatna!

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, okulary i tekst „CECH CECHOPTYKÓW OPTYKÓW w WARSZAWIE Zatrudnienie Ukrainców”