[OGŁOSZENIA] Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych i nasze uwagi

Nasze uwagi do projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych

Nasze uwagi do projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych

❗️ Dziś poruszamy bardzo ważny temat!

ℹ️ Chodzi o projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych. Niektórzy z nas wiedzą, że w dniu 21 stycznia 2022 r pojawił się projekt ustawy, której celem jest uregulowanie warunków i zasad wykonywania wyszczególnionych zawodów medycznych, w tym optometrysty czy ortoptysty. Uwzględnia on zagadnienia dotyczące doskonalenia i odpowiedzialności zawodowej.
➡️ Niestety, sam akt prawny nie zawiera wszystkich wytycznych, a jedynie odnosi się do rozporządzenia, które nie zostało opublikowane. W tym rozporządzeniu mają się znaleźć kryteria edukacji dla danego zawodu medycznego.

📖 Analizując dogłębnie dokument, zauważyliśmy kilka zagrożeń dla zawodu optyka okularowego, gdyż może ona spowodować ograniczenie wykonywania pomiarów refrakcji w obecnie przyjętej formie.
❕ Dlatego też zdecydowaliśmy się na przedstawienie swojego stanowiska w konsultacjach społecznych.
😔 Zaniepokoiły nas brak okresu przejściowego umożliwiającego uzupełnienie kwalifikacji i sankcje karne po wejściu w życie ustawy.
🔹 Cech Optyków w Warszawie zaproponował:
‣ regulację czynności zawodowych optometrysty w sposób nieograniczający uprawnień optyka
‣ uwzględnienie w katalogu dokumentów uprawniających do wykonywania zawodu studiów podyplomowych
‣ umożliwienie wykonywanie zawodu osobom, które w dniu wejścia w życie ustawy mogą wykazać wykonywanie świadczeń przypisanych dla danego zawodu
‣ wydłużenia vacatio legis do 5 lat w celu uzupełnienia wykształcenia osobom wykonującym zawód.

🤞 Niestety, nie mamy wpływu na ustawodawcę i nie możemy przewidzieć, czy nasze propozycje zostaną uwzględnione. Zajęliśmy jednak stanowisko w obronie optyków okularowych, których reprezentujemy.

✔️ Podsyłamy Wam link do zaproponowanych przez nas zmian:
‣ https://bit.ly/3tt7UWv

Może być zdjęciem przedstawiającym okulary przeciwsłoneczne i tekst „CECH OPTYKÓW w WARSZAWIE 1 S Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych”