[PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY] Deklaracja o źródłach ciepła i spalaniu paliw

Deklaracja o źródłach ciepła i spalaniu paliw

Deklaracja o źródłach ciepła i spalaniu paliw

🏢 Jesteś właścicielem lub zarządcą budynku?
❓ Pamiętasz o złożeniu deklaracji o źródłach ciepła i spalaniu paliw?

ℹ️ Od 1 lipca 2021 r. do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku należy złożyć deklarację o źródłach ciepła i spalaniu paliw.

👤 Kto musi ją złożyć?
‣ właściciel lub zarządca budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.
🗓 Do kiedy należy złożyć deklarację?
‣ jeśli źródło ciepła zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r. – do 30 czerwca 2022 r.
‣ jeśli źródło ciepła zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r. – do 14 dni od dnia uruchomienia.
🤔 Jak można złożyć deklarację?
‣ drogą elektroniczną: przez stronę internetową http://www.zone.gunb.gov.pl/,
‣ drogą tradycyjną – wysłać wypełniony formularz listem lub zanieść do swojego Urzędu.

✔️ Więcej informacji znajdziecie na stronie:
‣ https://www.gunb.gov.pl/…/centralna-ewidencja…

Może być zdjęciem przedstawiającym ogień i tekst „CECH CECHOPTYKÓW OPTYKÓW Žródła ciepła W WARSZAWIE”