[PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY] Faktura uproszczona

Faktura uproszczona

Faktura uproszczona

❔ Jak to wygląda naprawdę z fakturą uproszczoną i NIP na paragonie?
1️⃣ W 2014 r. pojawiły się zapisy w ustawie o VAT dotyczące faktur uproszczonych, które mówiły o wymaganiach wobec tego rodzaju faktury – jedyne potrzebne dane to NIP. Kwoty uprawniające do wykorzystania tej formy faktury to 450 zł lub 100 euro brutto.
2️⃣ Oprócz NIPu nabywcy, na dokumencie powinny znaleźć się takie informacje jak:
‣ dane sprzedawcy
‣ data sprzedaży i wystawienia faktury
‣ kolejny numer faktury
‣ nazwa towaru lub usługi oraz jej cena
‣ należność ogółem
‣ zastosowana stawka VAT
3️⃣ Do tej pory wątpliwe było odliczanie kosztów w PKPiR na podstawie faktury uproszczonej, jednak wyjaśnienia Ministra Finansów po wprowadzeniu w 2020 r. obowiązku zawarcia NIPu nabywcy na paragonie, który jest podstawą wystawienia faktury, stawiają faktury uproszczone na równi ze standardową fakturą.
🔜 Więcej na ten temat przeczytasz w tym artykule: