Już 10/11 kwietnia odbędzie się kurs ortoptyczny. Poprowadzi go p. Joanna Zdybel, dyplomowana ortoptystka i optometrystka.

Zapraszamy na szkolenie z ortoptyki, po którym będziecie mogli w pełni pomóc swoim klientom kompleksowo rozwiązywać ich problem ze wzrokiem.

Kurs ortoptyczny prowadzi p. Joanna Zdybel – dyplomowana ortoptystka i optometrystka.
 
KIEDY?
10 kwietnia 2021-11 kwietnia 2021
Dwa dni szkolenia, 15 godzin wykładów połączonych z praktyką.
 
GDZIE?
Warszawa
 
 
PROGRAM
Część I
 
ROZWÓJ WIDZENIA:
Budowa narządu wzroku.
Anatomia mięśni gałkoruchowych.
Mechanizmy ruchu gałek ocznych.
 
Część II
FIZJOLOGIA I PATOFIZJOLOGIA WIDZENIA:
Układ optyczny oka i wady refrakcji.
Etiologia zeza, kliniczne postaci zeza.
 
Część III
DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ NARZĄDU WZROKU:
Metody badania w zezie.
Badanie niedowidzenia.
Diagnostyka zaburzeń ruchomości, widzenia obuocznego i akomodacji.
Oczopląs
 
Część IV
LECZENIE ZABURZEŃ NARZĄDU WZROKU:
Zez – rehabilitacja czy operacja
Niedowidzenie
Oczopląs
Dwojenie
Akomodacja, Konwergencja, Ruchomość, Wodzenie, Fiksacja
 
Część V
PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE WYSTĘPOWANIA ZABURZEŃ WZROKU
Wpływ urządzeń elektronicznych na funkcjonowanie narządu wzroku
Wpływ wad wzroku na rozwój psychiczno – motoryczny
Trudności szkolne wynikające z zaburzeń widzenia
Dysleksja, a opto-dysleksja.