[PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY] Klasyfikacja i amortyzacja środków trwałych

Klasyfikacja i amortyzacja środków trwałych

ℹ️ Środki trwałe to rzeczowe składniki majątku firmy, użytkowane minimum rok.
ℹ️ Klasyfikacja środków trwałych (KŚT):
0- grunty;
1- budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu mieszkalnego;
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej;
3- kotły i maszyny energetyczne;
4- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania;
5- maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne;
6- urządzenia techniczne;
7- środki transportu;
8- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane;
9- inwentarz żywy
ℹ️ Jak zamortyzować (wyrazić w pieniądzu) wartość środków trwałych?
➡ metoda amortyzacji liniowej – równomierne odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środka trwałego – w oparciu o stawki z KŚT
➡ metoda degresywna – zakłada, że wartość środka trwałego maleje z upływem czasu. Wyróżniają ją wysokie odpisy przez początkowy okres użytkowania.
➡ metoda progresywna – kwota odpisów amortyzacyjnych rośnie z upływem czasu (np. wymaga większych nakładów eksploatacyjnych przez naprawy i konserwację)
➡ metoda jednorazowa, stosowana gdy:
✔️ wartość środków trwałych nie przekracza 10 tys. zł.
✔️ chodzi o fabrycznie nowe środki trwałe w limicie 100 tys. zł. w danym roku podatkowym
✔️ pomocy de minimis dla małych podatników, osób fizycznych płacących podatek dochodowy lub przedsiębiorców którzy rozpoczęli działalność w danym roku podatkowym.
Więcej informacji tutaj: