[PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY] Obowiązek wydania PIT-11

Obowiązek wydania PIT-11: kogo dotyczy?

ℹ W tym roku termin wysłania pracownikom deklaracji podatkowych jest przedłużony. Do 1 marca 2021 roku płatnik-pracodawca jest zobowiązany wydać druki PIT-11:
➡ osobom zatrudnianym na podstawie umowy o pracę;
➡ osobom zatrudnianym na podstawie umowy o dzieło;
➡ osobom zatrudnianym na podstawie umowy zlecenie;
➡ lub osobom otrzymującym świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
ℹ️ Co w przypadku, gdy zakład pracy zmienia właściciela?
➡ za zobowiązania względem pracowników, powstałe przed zmianą właściciela, odpowiadają zarówno dotychczasowy jak i nowy właściciel.