[PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY] Zatrudnianie członka rodziny

Zatrudnianie członka rodziny

Jak według polskiego ustawodawstwa wygląda zatrudnianie członków rodziny w rodzinnej firmie?

Nie stworzono odrębnych przepisów dotyczących zatrudnienia członka rodziny, zatem są trzy możliwości:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
  • na podstawie umowy zlecenie;
  • na podstawie umowy o dzieło.

Każda z tych możliwości rodzi inne konsekwencje dot. podatku dochodowego i ZUS.

Członek rodziny (współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, rodzice, ojczym, macocha) może zostać zatrudniony jako osoba współpracująca.

W każdym przypadku jesteśmy zobowiązani do ubezpieczenia członka rodziny i odprowadzenia składek ZUS:

  • jeśli i społecznych i zdrowotnych – zgłaszamy go na druku ZUS ZUA kodem tytułu ubezpieczenia 05 11 x x;
  • jeśli tylko zdrowotnych (gdy np. członek rodzinny jest równocześnie zatrudniony gdzieś indziej na umowę o pracę) – zgłaszamy go na druku ZUS ZZA.

Jakie mamy comiesięczne obowiązki, gdy zatrudniamy członka rodziny?

  • przygotowanie deklaracji ZUS DRA (rozliczenie składek ZUS i świadczeń pracowniczych);
  • przygotowanie deklaracji ZUS RCA (imienny raport, gdy zatrudniony jest objęty ubezpieczeniem i społecznym i zdrowotnym);
  • przygotowanie deklaracji ZUS RZA (imienny raport, gdy zatrudniony jest objęty wyłącznie ubezpieczeniem zdrowotnym).

O rozliczaniu osób współpracujących pisaliśmy tutaj:

https://bit.ly/37ZiAkZ