Zapraszamy Państwa na kurs refrakcji pierwszego stopnia, rozpoczęcie kolejnej edycji  planowane jest w  październiku. Obecnie przyjmujemy zgłoszenia na szkolenie.

 

 Kurs refrakcji I stopnia organizowany przez  Cech Optyków w Warszawie odbywa się pod patronatem Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej. Proponujemy w ramach kursu  cykl zajęć obejmujących wiadomości teoretyczne jak również ćwiczenia praktyczne z zakresu podstaw refrakcji /łącznie 36 godzin/. Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem m.in. foroptera, lampy szczelinowej oraz kasety okulistycznej. Wykłady, jak również ćwiczenia prowadzone są przez  dr. n. med. Andrzeja Styszyńskiego, w systemie sobotnio- niedzielnym, raz w miesiącu.

 

PROGRAM  KURSU  REFRAKCJI I stopnia

 

 1. Podstawy optyki geometrycznej.
 2. Układ wzrokowy.
 3. Układ optyczny oka (punkt daleki, punkt bliski, refrakcja, amplituda akomodacji).
 4. Krótkowzroczność i zasady jej korekcji.
 5. Nadwzroczność i zasady jej korekcji.
 6. Astygmatyzm i zasady jego korekcji.
 7. Ostrość wzroku i sposoby jej badania.
 8. Subiektywne (podmiotowe) metody określania refrakcji:

    – metoda Dondersa,

    – test czerwono-zielony

    – określenie astygmatyzmu z użyciem figury promienistej,

    – określenie astygmatyzmu za pomocą skrzyżowanego cylindra.

 1. Obiektywne (przedmiotowe) metody określania refrakcji:

    – skiaskopia,

    – oftalmometr,

    – refraktometr,

    – autorefraktometr.

 1. Badanie i korekcje prezbiopii.
 2. Pryzmaty i ich zastosowanie. Pryzmatyczne działanie soczewek sferycznych.
 3. Widzenie obuoczne (ortoforia, heteroforia, zez towarzyszący, zez porażenny).
 4. Zależność między akomodacją a konwergencją.
 5. Badanie refrakcji oraz ustalanie odpowiedniej korekcji obuocznej za pomocą foropteru.
 6. Badanie refrakcji osób słabo widzących.

 

Kurs refrakcji I stopnia kosztuje 1200 zł dla osoby zrzeszonej w cechu optycznym/niezrzeszeni  płacą 1800 zł/

ZAPRASZAMY!

Zgłoszenia na kursy przyjmuje pocztą elektroniczną biuro Cechu e-mail: cech.optyk@interia.pl, tel. 510 235 688 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00.