Cech Optyków w Warszawie wraz z nowym wykładowcą, p. Joanną Zdybel – dyplomowaną ortoptystką, optometrystką i pedagogiem, zaprasza optyków na kurs ortoptyczny w terminie 19-20 września. 

Obecnie coraz więcej osób boryka się na co dzień nie tylko z wadą wzroku, ale także wieloma uciążliwymi dysfunkcjami widzenia jak zez, niedowidzenie, niedomoga w zakresie konwergencji czy problemy z akomodacją. Wymienione wady wzroku najczęściej spotykane u dzieci, dotyczą obecnie coraz większej grupy dorosłych. Dlatego serdecznie zapraszamy na szkolenie, po którym będziecie Państwo mogli w pełni pomóc swoim klientom i kompleksowo rozwiązywać ich problem ze wzrokiem.

Szkolenie Ortoptyczne Etap I – 15 godzin (2 dni)

Część I

ROZWÓJ WIDZENIA:

 • Budowa narządu wzroku.

 • Anatomia mięśni gałkoruchowych.

 • Mechanizmy ruchu gałek ocznych.

Część II

FIZJOLOGIA I PATOFIZJOLOGIA WIDZENIA:

 • Układ optyczny oka i wady refrakcji.

 • Etiologia zeza, kliniczne postaci zeza.

Część III

DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ NARZĄDU WZROKU:

 • Metody badania w zezie.

 • Badanie niedowidzenia.

 • Diagnostyka zaburzeń ruchomości, widzenia obuocznego i akomodacji.

 • Oczopląs

Część IV

LECZENIE ZABURZEŃ NARZĄDU WZROKU:

 • Zez – rehabilitacja czy operacja

 • Niedowidzenie

 • Oczopląs

 • Dwojenie

 • Akomodacja, Konwergencja, Ruchomość, Wodzenie, Fiksacja

Część V

PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE WYSTĘPOWANIA ZABURZEŃ WZROKU

 • Wpływ urządzeń elektronicznych na funkcjonowanie narządu wzroku

 • Wpływ wad wzroku na rozwój psychiczno – motoryczny

 • Trudności szkolne wynikające z zaburzeń widzenia

 • Dysleksja, a opto-dysleksja.

 

Dwa dni szkolenia to 15 godzin wykładów połączonych z praktyką.

Zgłoszenia na kurs przyjmuje pocztą elektroniczną biuro Cechu pod adresem e-mail: cech.optyk@interia.pl, tel. 510 235 688 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00.