Zawieszamy składki członkowskie

Drodzy,

Zarząd Cechu zadecydował o odstąpieniu pobierania składek za miesiące marzec-czerwiec 2020.
Wraz ze wprowadzeniem stanu epidemiologicznego nastąpiło ograniczenie pracy salonów optycznych.
Również niektóre z zaplanowanych działań cechu musiały zostać zawieszone lub przełożone.
W związku z tym uważamy, że zwolnienie Członków naszego Cechu z opłat członkowskich jest właściwą decyzją.
W tym niepewnym czasie warto wychodzić naprzeciw trudnościom nawet małymi krokami.
Do zobaczenia, mamy nadzieję, w nieodległej przyszłości.