Zapraszamy Państwa na kurs refrakcji pierwszego stopnia, który rozpocznie się w terminie 19-20 stycznia 2019 r.

Terminy kolejnych zajęć to:

 • 2-3 luty i 16-17 luty oraz
 • 2-3 marca w przypadku realizacji szkolenia w dwóch grupach.

Kurs organizowany jest przez Cech Optyków w Warszawie, pod patronatem Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej. Proponujemy Państwu, w ramach szkolenia cykl zajęć obejmujących wiadomości teoretyczne jak również ćwiczenia praktyczne z zakresu podstaw refrakcji /łącznie 36 godzin/. Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem m.in. foroptera, lampy szczelinowej oraz kasety okulistycznej. Wykłady, jak również ćwiczenia prowadzone są przez dr. n. med. Andrzeja Styszyńskiego, w systemie sobotnio – niedzielnym, raz w miesiącu w siedzibie KRIO, przy ul. Przy Agorze 28 w Warszawie.

PROGRAM KURSU REFRAKCJI I stopnia

 1. Podstawy optyki geometrycznej.
 2. Układ wzrokowy.
 3. Układ optyczny oka (punkt daleki, punkt bliski, refrakcja, amplituda akomodacji).
 4. Krótkowzroczność i zasady jej korekcji.
 5. Nadwzroczność i zasady jej korekcji.
 6. Astygmatyzm i zasady jego korekcji.
 7. Ostrość wzroku i sposoby jej badania.
 8. Subiektywne (podmiotowe) metody określania refrakcji: – metoda Dondersa,
  1. test czerwono – zielony
  2. określenie astygmatyzmu z użyciem figury promienistej,
  3. określenie astygmatyzmu za pomocą skrzyżowanego cylindra.
 9. Obiektywne (przedmiotowe) metody określania refrakcji:
  1. skiaskopia,
  2. oftalmometr,
  3. refraktometr,
  4. autorefraktometr.
 10. Badanie i korekcje prezbiopii.
 11. Pryzmaty i ich zastosowanie. Pryzmatyczne działanie soczewek sferycznych.
 12. Widzenie obuoczne (ortoforia, heteroforia, zez towarzyszący, zez porażenny).
 13. Zależność między akomodacją a konwergencją.
 14. Badanie refrakcji oraz ustalanie odpowiedniej korekcji obuocznej za pomocą foropteru.
 15. Badanie refrakcji osób słabo widzących.

Zgłoszenia na kursy przyjmuje Biuro Cechu – e-mail: cech.optyk@interia.pl, tel. 22 635 78 67, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00.