[Z ŻYCIA CECHU] Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

👉 Już pewnie wszyscy zainteresowani wiedzą, że wczoraj przyjęto projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych.

👥 Nasz Cech wysłał do Ministerstwa Zdrowia swoje uwagi do projektu, wyrażając swoje stanowisko na temat zawodu optyka okularowego, optometrysty i ortoptysty.
👀 Nie mogliśmy tylko czekać na to, jak rozwinie się sytuacja, bo chodzi o naszą przyszłość.
➡️ Dopóki nie pojawią się rozporządzenia regulujące wymagań czy efektów kształcenia dla każdego z zawartych zawodów, nie będziemy na sto procent pewni na czym stoimy.
❕ Ale to, co udało nam się wyczytać w raporcie z konsultacji to:
‣ MZ nie zamierza rozszerzać ustawy o inne zawody, więc optyk okularowy i technik optyk nie zostaną uwzględnione,
‣ „Celem ustawy nie jest odbieranie uprawnień innym grupom zawodowym” oraz „Celem przedmiotowej regulacji nie jest odbieranie uprawnień osobom, które nabyły je przed dniem wejścia niniejszej ustawy”,
‣ Studia podyplomowe z optometrii mieszą się w zakresie art. 2. ust. 1 pkt 4 lit.a.,
‣ „Szczegółowe czynności zawodowe będą określone w akcie wykonawczym do projektu ustawy, który będzie przedmiotem uzgodnień i konsultacji społecznych”,
‣ „Zgodnie z uwagą MEiN delegacja dt. efektów uczenia się [optometrystów] zostanie usunięta”.

🤔 Co nas trochę cieszy? Nie byliśmy jedyną organizacją, która wnosiła o poprawki w projekcie.
‣ O konieczności ochrony zadań zawodowych optyka okularowego wystąpiły nie tylko organizacje optyczne, ale również uczelnie wyższe i fundacje zwróciły uwagę na konieczność regulacji dodatkowego zawodu, co nie zostało uwzględnione.
🙏 Nie zostało nam teraz zbyt wiele, jak czekać na rozporządzenia regulujące kwestie wymagań, kwalifikacji, dokształcania i efektów uczenia się, czego jeszcze brakuje.

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „CECH OPTYKÓW W WARSZAWIE Ustawa Ο niektórych zawodach medycznych”