Cech Optyków w Warszawie

Profesjonaliści

Zgodnie z oczekiwaniami optyków, Zarząd Cechu Optyków w Warszawie podjął decyzję o organizacji kursu refrakcji IV stopnia. Program kursu obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu refrakcji, które najczęściej stwarzają problemy w procesie doboru właściwej korekcji okularowej. Kurs IV stopnia przeznaczony jest dla osób, zajmujących się pomiarami układu wzrokowego. Szkolenie to skierowane jest do optyków, którzy ukończyli kursy refrakcji I, II i III stopnia organizowane przez nasz Cech lub inne cechy zrzeszone w KRIO, osób które ukończyły kurs prowadzony przez profesora Bolesława Kędzię   oraz absolwentów uczelni o profilu optyka okularowa. Kurs refrakcji IV stopnia prowadzony przez dr n. med. Andrzeja Styszyńskiego obejmuje 24 godziny zajęć prowadzonych w ramach dwóch weekendów, w siedzibie KRIO przy ul. Przy Agorze 28. Poniżej program kursu.

Trudności w ustalaniu korekcji okularowej

  1. Heteroforie- badanie i sposoby korekcji.
  2. Zez- badanie i sposoby korekcji.
  3. Refrakcyjne przyczyny trudności w ustalaniu korekcji okularowej:
  • różnowzroczność,
  • wysoki astygmatyzm,
  • zaburzenia akomodacji.