Cech Optyków w Warszawie

Profesjonaliści

Zapraszamy od października do uczestnictwa w kursach refrakcji pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia organizowanych przez  Cech Optyków w Warszawie, pod patronatem Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej. Proponujemy Państwu, w ramach zajęć na kursie I stopnia, cykl sześciu sześciogodzinnych wykładów obejmujących wiadomości teoretyczne jak również zajęcia praktyczne z zakresu podstaw refrakcji /łącznie 36 godzin/.

Kurs drugiego stopnia stanowi uzupełnienie zagadnień z  zakresu refrakcji, z uwzględnieniem ćwiczeń ortooptycznych oraz wiadomości dotyczących doboru soczewek kontaktowych - łącznie 25 godzin. Ćwiczenia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem m.in. foroptera, lampy szczelinowej oraz kasety okulistycznej. Zajęcia na kursach, obejmujące wykłady teoretyczne, jak również ćwiczenia praktyczne prowadzone są przez  dr  n. med. Andrzeja Styszyńskiego, w soboty lub w niedziele w zależności od grupy, raz w miesiącu w siedzibie KRIO przy ul. Przy Agorze 28 w Warszawie.

W związku z dużym zainteresowaniem optyków pogłębianiem wiedzy z zakresu badania refrakcji, dotychczasowa oferta szkoleniowa obejmująca kursy pierwszego i drugiego stopnia została rozszerzona o szkolenie trzeciego stopnia obejmujące głównie ćwiczenia praktyczne, realizowane w małych grupach, z możliwością indywidualnych konsultacji z wykładowcą dr n. med. Andrzejem Styszyńskim. Celem  kursu, stanowiącego łącznie 20 godzin, są ćwiczenia praktyczne z zakresu badania refrakcji oraz sposoby postępowania z zastosowaniem procedur optometrycznych.  Poniżej prezentujemy program kursów refrakcji I, II i III stopnia.

 

PROGRAMY KURSU REFRAKCJI

 

KURSU  REFRAKCJI I stopnia

1. Podstawy optyki geometrycznej.
2. Układ wzrokowy.
3. Układ optyczny oka (punkt daleki, punkt bliski, refrakcja, amplituda akomodacji).
4. Krótkowzroczność i zasady jej korekcji.
5. Nadwzroczność i zasady jej korekcji.
6. Astygmatyzm i zasady jego korekcji.
7. Ostrość wzroku i sposoby jej badania.
8. Subiektywne (podmiotowe) metody określania refrakcji:
    - metoda Dondersa,
    - test czerwono-zielony
    - określenie astygmatyzmu z użyciem figury promienistej,
    - określenie astygmatyzmu za pomocą skrzyżowanego cylindra.
9. Obiektywne (przedmiotowe) metody określania refrakcji:
    - skiaskopia,
    - oftalmometr,
    - refraktometr,
    - autorefraktometr.
10. Badanie i korekcje prezbiopii.
11. Pryzmaty i ich zastosowanie. Pryzmatyczne działanie soczewek sferycznych.
12. Widzenie obuoczne (ortoforia, heteroforia, zez towarzyszący, zez porażenny).
13. Zależność między akomodacją a konwergencją.
14. Badanie refrakcji oraz ustalanie odpowiedniej korekcji obuocznej za pomocą foropteru.
15. Badanie refrakcji osób słabo widzących.

Zazwyczaj kolejna edycja kursu I stopnia rozpoczyna się w październiku. Zgłoszenia na kursy przyjmuje  telefonicznie lub pocztą elektroniczną  Biuro Cechu - tel. 22/635 78 67, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

KURSU REFRAKCJI  II stopnia

I. Metody badania wad refrakcji
A. Metody subiektywne
- metoda Dondersa,
- pomiar astygmatyzmu za pomocą cylindra skrzyżowanego,
   - badanie refrakcji za pomocą foropteru.
B. Metody obiektywne
 - skiaskopia,
 - refraktometr Hartingera,
 - utorefraktometr.
C. Korekcja starczowzroczności.
II. Korekcje zaburzeń widzenia obuocznego
1. Fizjologia widzenia obuocznego.
2. Zaburzenia widzenia obuocznego.
3. Metody badania widzenia obuocznego.
4. Analiza graficzna zależności pomiędzy akomodacją  i konwergencją.
5. Optometryczne metody leczenia zaburzeń widzenia obuocznego.
III. Korekcja wad wzroku soczewkami kontaktowymi
1. Podstawy anatomii i fizjologii rogówki.
2. Rodzaje soczewek kontaktowych, budowa, materiały.
3. Fizjologia i badanie układu łzowego.
4. Badanie oczu poprzedzające dobór soczewki.
5. Zasady dobierania miękkich soczewek kontaktowych.
6. Kontrolne badanie pacjentów noszących soczewki kontaktowe.
7. Powikłania związane z noszeniem soczewek kontaktowych.
IV. Pole widzenia, metody badania i przyczyny zaburzeń pola widzenia.
V. Najczęstsze stany chorobowe układu wzrokowego utrudniające dobór korekcji  okularowej.
VI. Korekcja wad wzroku i pomoce optyczne dla słabo widzących.

Kolejna edycja kursu II stopnia rozpoczyna się w marcu lub kwietniu. Zgłoszenia na kursy przyjmuje  telefonicznie lub pocztą elektroniczną  Biuro Cechu - tel. 22/635 78 67, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

KURSU REFRAKCJI  III stopnia

1. Metody badania refrakcji i zasady optycznej korekcji wzroku:
a. metody subiektywne /podmiotowe/,
b. metody obiektywne /przedmiotowe/.
2. Metody badania i korekcji zaburzeń widzenia obuocznego:
a. usprawnienie akomodacji i konwergencji.
3. Badanie i korekcja do bliży.
4. Wyposażenie gabinetu optometrycznego:
a.omówienie testów /m.in. w rzutniku/
5. Badanie refrakcji i korekcja osób słabo widzących:
a. pomoce wzrokowe.
6. Optyk a choroby oczu, współpraca pomiędzy optykiem a okulistą.
7. Korekcja przy pomocy soczewek kontaktowych:
a. soczewki miękkie,
b.soczewki twarde,
c. soczewki diagnostyczne.

Zazwyczaj kolejna edycja kursu III stopnia rozpoczyna się w październiku. Zgłoszenia na kursy przyjmuje  telefonicznie lub pocztą elektroniczną  Biuro Cechu - tel. 22/635 78 67, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

*Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu refrakcji jest posiadanie wykształcenia kierunkowego z zakresu optyki /dyplom szkoły optycznej lub rzemieślniczy/. Osoby nieposiadające wykształcenia kierunkowego mogą uczestniczyć w kursach, ale nie otrzymują świadectwa ukończenia, a jedynie, na życzenie zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.