Cech Optyków w Warszawie

Profesjonaliści

Artykuły

Kurs refrakcji II stopnia

 

Zapraszamy do uczestnictwa w kursie refrakcji drugiego stopnia organizowanym przez Cech Optyków w Warszawie, pod patronatem Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej. Kurs stanowi uzupełnienie zagadnień z zakresu refrakcji, z uwzględnieniem ćwiczeń ortooptycznych oraz wiadomości dotyczących doboru soczewek kontaktowych -łącznie 25 godzin. Ćwiczenia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem m.in. foroptera, lampy szczelinowej oraz kasety okulistycznej. Zajęcia na kursie, obejmujące wykłady teoretyczne, jak również ćwiczenia praktyczne prowadzone są przez
dr. n. med. Andrzeja Styszyńskiego w siedzibie KRIO przy ul. Przy Agorze 28 w Warszawie.

 

PROGRAM KURSU REFRAKCJI II stopnia

I. Metody badania wad refrakcji
A. Metody subiektywne
- metoda Dondersa,
- pomiar astygmatyzmu za pomocą cylindra skrzyżowanego,
- badanie refrakcji za pomocą foroptera.
B. Metody obiektywne
- skiaskopia,
- refraktometr Hartingera,
-autorefraktometr.
C. Korekcja starczowzroczności.
II. Korekcje zaburzeń widzenia obuocznego
1. Fizjologia widzenia obuocznego.
2. Zaburzenia widzenia obuocznego.
3. Metody badania widzenia obuocznego.
4. Analiza graficzna zależności pomiędzy akomodacją i konwergencją.
5. Optometryczne metody leczenia zaburzeń widzenia obuocznego.
III. Korekcja wad wzroku soczewkami kontaktowymi
1. Podstawy anatomii i fizjologii rogówki.
2. Rodzaje soczewek kontaktowych, budowa, materiały.
3. Fizjologia i badanie układu łzowego.
4. Badanie oczu poprzedzające dobór soczewki.
5. Zasady dobierania miękkich soczewek kontaktowych.
6. Kontrolne badanie pacjentów noszących soczewki kontaktowe.
7. Powikłania związane z noszeniem soczewek kontaktowych.
IV. Pole widzenia, metody badania i przyczyny zaburzeń pola widzenia.
V. Najczęstsze stany chorobowe układu wzrokowego utrudniające dobór korekcji okularowej.
VI. Korekcja wad wzroku i pomoce optyczne dla słabo widzących.

 

Terminy zajęć 22-23 września i 6-7 pażdzienika