Cech Optyków w Warszawie

Profesjonaliści

Zarząd Cechu Optyków w Warszawie

    

 

 

Starszy Cechu         Jerzy Wysocki

Podstarszy Cechu    Andrzej Dąbrowski

Sekretarz                 Dariusz Śluz

Skarbnik                  Zbigniew Gajewski

Członek                    Beata Kuśmierczyk-Ćwiek

 

Członek                    Małgorzata Leszczyńska

 

Członek                     Jerzy Jarosz