[PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY] Jakie są Twoje obowiązki na przełom roku?

Obowiązki pracodawcy na przełom roku

Obowiązki pracodawcy na przełom roku

😱 Koniec roku już tuż, tuż.

👀 Przeglądamy różne informacje w poszukiwaniu tych najważniejszych na ten czas, dlatego dzisiaj chcemy trochę przybliżyć obowiązki pracodawców z przełomu roku.
➊ Rozliczenie urlopów pracowników – 1 stycznia 2023 r. pracownicy nabędą prawo do 20 lub 26 dni urlopu na kolejny rok. Warto przygotować sobie analizę stanu urlopów i pamiętać, że pracownik musi wykorzystać urlop za poprzedni rok do końca września 2023 r.
➋ Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – każdego roku wyliczany jest współczynnik urlopowy, który potrzebny jest do obliczenia ekwiwalentu, w 2023 r. wynosi on 20,83.
➌ Wzrost minimalnego wynagrodzenia – jeśli zatrudniasz pracowników z minimalnym wynagrodzeniem, musisz pamiętać, że od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrasta na 3 490 zł.
➍ Deklaracje do Urzędu Skarbowego – do końca stycznia 2023 r. do US należy złożyć deklarację PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 i PIT-8C, a wersję PIT-11 i PIT-8C dla pracowników należy przekazać do 28 lutego 2023 r.
➎ ZUS – do końca stycznia pracodawca ma obowiązek przekazać ZUS IWA, czyli informacje dotyczące wypadków w pracy.

🤔 Na razie to chyba takie najważniejsze, ale będziemy Was informować na bieżąco!

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst