[PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY] Zwolnienie lekarskie na chore dziecko

Zwolnienie na chore dziecko

Zwolnienie na chore dziecko

🤒 Nie lubimy chorować, bo przez takie osłabienie odechciewa się wszystkiego.

🧒 A gdy zachoruje dziecko, samo sobą się nie zajmie.
👨‍👩‍👧‍👦 Rodzicom przysługuje zwolnienie lekarskie na chore dziecko, gdy:
‣ objęci są ubezpieczeniem chorobowym,
‣ w domu nie ma drugiej osoby, która mogłaby się zająć chorym dzieckiem.

✔️ Kiedy jeden rodzic skorzysta z zasiłku opiekuńczego na chore dziecko, drugi nie może zrobić tego samego.
➡️ Gdy jedno z rodziców jest na zwolnieniu chorobowym, a dziecko zachoruje, drugi rodzic ma prawo do skorzystania z zasiłku na chore dziecko, mimo iż w domu znajduje się osoba, która mogłaby zająć się dzieckiem – zwolnienie lekarskie jest równoznaczne z niezdolnością do opieki nad chorym dzieckiem.
❔ Ile wynosi wymiar przysługującego zasiłku?
‣ u dzieci do 14 rż. wynosi on 60 dni w ciągu roku, bez względu na liczbę dzieci,
‣ powyżej 14 rż. rodzicom przysługuje 14 dni,
‣ a rodzicom dzieci niepełnosprawnych powyżej 14 rż., ale jeszcze niepełnoletnich, należy się 30 dni.

✅ W liczbę dni zasiłku opiekuńczego liczone są dni kalendarzowe, również dni wolne od pracy.
📅 Gdy wymiar zasiłku zostanie przekroczony, nieobecność pracownika będzie usprawiedliwiona bezpłatna, więc nie otrzyma wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy z powodu choroby dziecka.
📝 Obowiązkiem pracodawcy w sytuacji zwolnienia lekarskiego na chore dziecko jest wypełnić zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3, a pracownik musi samodzielnie złożyć do ZUS-u lub pracodawcy wniosek Z-15a.

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, dziecko i tekst „1 CECH OPTYKÓW W WARSZAWIE Zwolnienie na chore dziecko”