[PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY] Wypowiedzenie umowy, które nie jest wadliwe

Wypowiedzenie umowy

Wypowiedzenie umowy

👤 Dobry pracownik to skarb, ale z różnych przyczyn niekiedy trzeba się z innym pożegnać.

🤔 Jak to zrobić, aby wypowiedzenie umowy nie było wadliwe?
ℹ️ Wypowiedzenie umowy może zostać wręczone przez obie strony – pracodawcę oraz pracownika. Dzieli się na trzy tryby:
① na mocy porozumienia stron,
② przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
③ przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia.

❕ Co musi zawierać wypowiedzenie umowy, aby nie zostało uznane za wadliwe?
‣ przyczynę wypowiedzenia – musi być prawdziwa, uzasadniona i konkretna,
‣ jasno określone zamiary rozwiązania stosunku pracy,
‣ dane pracownika oraz pracodawcy,
‣ datę zawarcia umowy, której dotyczy wypowiedzenie,
‣ datę zakończenia stosunku pracy lub obowiązujący okres wypowiedzenia.

➡️ Pracownikowi przysługuje prawo do odwołania się do Sądu Pracy, który może zasądzić o bezskuteczności wypowiedzenia, przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach oraz o odszkodowaniu.

✅ Odpowiednio przygotowane wypowiedzenie umowy może uchronić pracodawcę przed Sądem Pracy, nie zapominajcie o tym!
🤝 Bądźmy wobec siebie fair – pracodawca wobec pracownika, a pracownik wobec pracodawcy. Każdemu będzie się lepiej pracowało.

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „CECH OPTYKÓW w WARSZAWIE Wypowiedzenie umowy”