[PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY] Wczasy pod gruszą

Wczasy pod gruszą

Wczasy pod gruszą

🍐 Wczasy pod gruszą – ktokowiek widział, ktokolwiek wie!

ℹ️ Wczasy pod gruszą to świadczenie wypłacane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w zakładach, które zatrudniają od 1 stycznia danego roku więcej niż 50 pracowników.
➡️ W innym wypadku fundusz tworzony jest na wniosek zakładowej organizacji związkowej.

❔ Kto może skorzystać z wczasów pod gruszą?
‣ pracownicy i ich rodziny,
‣ byli pracownicy i ich rodziny,
‣ inne osoby, które zostały ujęte w regulaminie funduszu.
❕ Najważniejszym kryterium przyznania świadczenia jest kryterium dochodowe.
➡ Żeby móc skorzystać ze świadczenia, pracownik musi wykorzystać 10 dni nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego i złożyć odpowiedni wniosek.
✅ Wysokość świadczenia uwarunkowana jest dochodami pracownika oraz jego rodziny, a wypłacane jest z środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Do kwoty 2000 zł są zwolnione od podatku dochodowego, a dodatkowo od kwoty świadczenia nie jest pobierana składka ZUS.
❌ Wczasy pod gruszą to nie to samo, co świadczenie urlopowe.

🤔 Czy ktoś z Was kiedyś korzystał lub daje możliwość skorzystania z tego świadczenia swoim pracownikom?
💬 Dajcie znać w komentarzu, jeśli macie jakieś doświadczenie!

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „CECH OPTYKÓW w WARSZAWIE Wczasy pod gruszą”