[PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY] Praktyki absolwenckie

Praktyki absolwenckie

Praktyki absolwenckie

👩‍🎓 Już niebawem przybędzie nam nowe grono absolwentów.

☀️ A okres letni to idealny czas na zatrudnianie na praktyki absolwenckie.
➡️ Dlatego postanowiliśmy przybliżyć odrobinę temat.

👥 Praktyka absolwencka nie dotyczy jedynie studentów. Na praktykę może zostać zatrudniona osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i nie przekroczyła 30 rż. w dniu rozpoczęcia praktyki.
📅 Maksymalny czas trwania praktyki absolwenckiej to 3 miesiące.
❔ Jakie dane są potrzebne do sporządzenia umowy?
‣ dane praktykanta oraz firmy przyjmującej na praktykę,
‣ rodzaj pracy, w ramach której praktykant ma uzyskiwać doświadczenie i nabywać umiejętności praktyczne,
‣ okres odbywania praktyki,
‣ tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki,
‣ wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli praktyka ma charakter odpłatny.

📝 Wynagrodzenie praktykanta jest zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a jeśli praktykant nie ukończył 26 rż to nie obowiązuje go również podatek dochodowy.
⏱ Czas pracy praktykanta nie może przekroczyć 8 godzin dziennie i nie więcej niż 40 w tygodniu z 11-godzinnym odpoczynkiem, a jeśli pracuje więcej niż 6 godzin dziennie, przysługuje mu 15 minut przerwy.
❌ Wypowiedzenie umowy o nieodpłatne praktyki nabiera mocy w dniu wręczenia pisma, a jeśli praktyka jest odpłatna okres wypowiedzenia wynosi 7 dni.
✅ Obowiązki podmiotu zatrudniającego na praktykę to:
‣ zapewnić praktykantowi bezpieczne i higieniczne warunki odbywania praktyki, w tym odpowiednie środki ochrony indywidualnej.
‣ po zakończeniu umowy, na wniosek praktykanta podmiot przyjmujący na praktykę ma obowiązek wydania zaświadczenia o rodzaju wykonywanej pracy oraz umiejętnościach zdobytych w trakcie odbywania praktyk.

🤔 Zatrudniacie w swoich salonach absolwentów? 

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby i tekst „CECH CECHOPTYKÓW OPTYKÓW w WARSZAWIE Praktyki absolwenckie”