[PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY] KFS a dofinansowania

KFS a dofinansowania

KFS a dofinansowania

🤔 Wiedziałeś, że możesz otrzymać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dokształcanie siebie i swoich pracowników?
ℹ️ Zadaniem KFS jest zapobieganie utraty zatrudnienia z powodu nieposiadania adekwatnych uprawnień lub kompetencji.
➡️ Dlatego Powiatowe Urzędy Pracy mogą przeznaczać środki na finansowanie:
• kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracownika – np.: szkoły policealne, studia podyplomowe, kursy, szkolenia, egzaminy zawodowe czy też badania lekarskie lub psychologiczne,
• określenie zapotrzebowania na rynku lokalnym,
• badania efektywności wsparcia udzielonego przez KFS,
• promocję,
• konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w sprawach KFS.
❔ Co należy zrobić?
‣ sprawdzić, czy starosta dokonuje naboru wniosków – na tablicy informacyjnej w PUP lub na stronach internetowych urzędu,
‣ wypełnić wniosek, nie zapominając o wszystkich wymaganych danych,
‣ czekać na odpowiedź.
✔️ Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi, czas na podpisanie umowy ze starostą. Zawierać ona będzie takie informacje jak:
• wysokość dofinansowania,
• czas trwania umowy,
• warunki zwrotu niewykorzystanych pieniędzy,
• sposób kontroli zawartej umowy,
• warunki wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy,
• sposób i termin rozliczenia umowy.
😱 Oprócz tego jest jeszcze mnóstwo innych informacji, które zawiera umowa.
🔜 W następnej kolejności pracodawca zobowiązany jest do podpisania umowy ze swoim pracownikiem.
❓ Korzystałeś kiedyś z dofinansowania z KFS? Podziel się swoją opinią!
✔️ Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby i tekst „CECHOPTYKÓW CECH OPTYKÓW KFS a dofinansowania w WARSZAWIE”