[PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY] Praca przy komputerze

Praca przy komputerze

Praca przy komputerze

💻 W ostatnich latach coraz więcej czasu spędzamy na pracy przy komputerze. Nieodpowiednie warunki przy stanowisku wpływają negatywnie na nasz wzrok.
✔️ Wymagania stanowiska do pracy przy monitorze ekranowym i praca przy komputerze zostały ujęte w przepisach BHP.
➡️ Zaczniemy od regulacji dotyczących samej pracy przy komputerze.
① W przepisach BHP wyróżniona jest każda osoba zatrudniona przez pracodawcę, która spędza przed monitorem ekranowym więcej niż połowę swojego czasu pracy, wliczani są w to praktykanci i stażyści. Taka osoba ma prawo domagać się od pracodawcy spełnienia określonych w rozporządzeniu obowiązków.
② Jednym z takich obowiązków jest zorganizowanie czasu pracy tak, aby pracownik co godzinę przy komputerze mógł zmienić rodzaj wykonywanej pracy lub przerwać pracę na 5 minut, co wlicza się w czas pracy.
③ W razie potrzeby pracodawca ma obowiązek takiemu pracownikowi zapewnić okulary korekcyjne. Podstawą zawsze jest badanie okulistyczne potwierdzone przez lekarza medycyny pracy. Wartość zwrotu od pracodawcy nie jest kwotą stałą, ale ma umożliwiać zakup okularów przepisanych przez okulistę.
🔜 W kolejnym poście skupimy się o wymaganiach stanowiska pracy, jakie powinno spełniać.
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, biuro i tekst „S ig TEE CECH OPTYKÓW Praca przy komputerze w WARSZAWIE”