[PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY] Wizerunek pracowników

Wizerunek pracowników

Wizerunek pracowników

❔ Czy wiesz jak wygląda sytuacja z wykorzystaniem wizerunku Twojego pracownika? 🤔
ℹ️ Są dane osobowe pracownika, których możesz żądać bez jego zgody. Na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy masz prawo do pozyskania następujących danych:
• imię i nazwisko
• datę urodzenia
• adres zamieszkania
• dane kontaktowe wskazane przez daną osobę
• wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
• historię zatrudnienia
• numer PESEL
➡️ Nie ma tam nic, co dotyczyłoby zdjęcia pracownika, ponieważ rozpowszechnianie wizerunku pracownika wymaga jego zgody.
✔️ Pracodawca powinien pozyskać pisemną zgodę na upowszechnianie wizerunków swoich pracowników, w której zawrze:
‣ informacje dotyczące celu i zakresu wykorzystywania wizerunku pracownika
‣ pole ekspolatacji
‣ czas, na jaki zostanie udzielona zgoda
‣ terytorium, gdzie może być wykorzystany wizerunek pracownika
‣ datę oraz podpis pracownika
‣ ewentualną opłatę lub jej brak za wykorzystanie wizerunku pracownika

❗️ Pracownik nie może żądać usunięcia materiałów, które wykorzystują jego wizerunek po ustaniu stosunku pracy, jeśli podpisał zgodę ❗️
‣ Może w każdej chwili cofnąć zgodę, jednak działa ona tylko na przyszłości.

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób, ludzie stoją, okulary i tekst