[OGŁOSZENIA] Termin egzaminu czeladniczego

Termin egzaminu czeladniczego

Termin egzaminu czeladniczego

✅ Mamy termin egzaminu czeladniczego!
ℹ️Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia przygotowała dla nas komisję egzaminu czeladniczego na 29 października. Liczba uczestników ograniczona.
❓Jak dokumenty są potrzebne do zgłoszenia?
• należy spełnić jeden z kilku warunków dotyczących wykształcenia, np.: ukończyć naukę u rzemieślnika jako młodociany pracownik lub ukończyć szkołę gimnazjalną, ośmioletnią podstawową lub ponadgimnazjalną oraz co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu,
• przedstawić kopię oraz oryginał dokumentu potwierdzającego spełnienie powyższego warunku
• dostarczyć jedno zdjęcie w formacie legitymacyjnym
• potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin czeladniczy, która wynosi 723,80 zł.
❓ Do kiedy należy złożyć komplet dokumentów?
‣ Ostatecznym terminem jest 13 października.
🔜 Więcej dokładnych informacji oraz wniosek znajdziecie na stronie Izby. Zapraszamy!
 
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby i tekst „CECH CECHOPTYKÓW OPTYKÓW Egzamin czeladniczy w WARSZAWIE”