[Z ŻYCIA CECHU] Walne Zgromadzenie Cechu Optyków w Warszawie

Walne Zgromadzenie Cechu Optyków w Warszawie

Walne Zgromadzenie Cechu Optyków w Warszawie

❕ Dnia 9 czerwca 2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Cechu Optyków w Warszawie.
?Dziękujemy serdecznie wszystkim przybyłym za aktywny udział w naszych obradach.
❗️ Poruszaliśmy wiele ważnych dla nas tematów i przedyskutowaliśmy dalszy plan rozwoju Cechu.
? Członkowie Cechu bardzo dobrze ocenili pracę zarządu cechu oraz uznali za najważniejsze osiągnięcie realizację projektu nadawania Polskiego Numeru Optyka- PNO.
? Mamy nadzieję, że kolejny rok będzie równie owocny, co ten, o ile nie bardziej.
? Cudownie było się spotkać, ale liczymy też, że przyszłoroczne spotkanie odbędzie się w jeszcze większym gronie.
? Zależy nam na opinii wszystkich członków, ponieważ chcemy działać dla Was z Wami!
? Pełne sprawozdanie zostanie rozesłane do członków drogą mailową.
➡ Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na Zjazd Delegatów KRIO, gdzie będziemy przedstawiali projekt nadawania Polskiego Numeru Optyka-PNO, który został uznany przez członków cechu za najważniejszą inicjatywę naszej organizacji w roku 2020.
? Do zobaczenia następnym razem!