[PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY] Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

ℹ Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużono do 11 kwietnia.

➡️ Taką decyzję podjęto w wyniku zamknięcia żłobków i przedszkoli od 28 marca do 9 kwietnia.
➡️ Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, składa się u swojego płatnika składek (np. pracodawcy) oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. To oświadczenie jest jednocześnie wnioskiem o zasiłek.
➡️ Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?
☑️ rodzicom/opiekunom dzieci do lat 8;
☑️ ubezpieczonym rodzicom/opiekunom dzieci z lekką niepełnosprawnością do lat 16;
☑️ ubezpieczonym rodzicom/opiekunom dzieci z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością do lat 18;
☑️ ubezpieczonym rodzicom/opiekunom osób mających orzeczenie o potrzebie kształcenia społecznego.
➡️ Kiedy nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?
☑️ gdy opiekę nad dzieckiem może sprawować drugi z rodziców/opiekunów
☑️ gdy rodzice/opiekunowie są pracownikami medycznymi lub pracownikami służb porządkowych (ich dzieciom przedszkola i żłobki są zobowiązane zapewnić opiekę).