[OGŁOSZENIA] Polski Numer Optyka

Rusza inicjatywa nadawania Polskiego Numeru Optyka

Z radością informujemy, że od dziś (14.01.2021) ruszamy z inicjatywą nadawania Polskiego Numeru Optyka.
temat PNO przewijał się w naszym środowisku od lat jako brakujące, potrzebne i oczekiwane przedsięwzięcie.
wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Zarząd Cechu Optyków w Warszawie zadecydował o wzięciu na siebie realizacji tego projektu.
 Przygotowaliśmy pełną dokumentację, regulaminy i inne dokumenty niezbędne do jego wdrożenia.
Aktualizowana lista z nadanym numerem PNO będzie publikowana na stronie Cechu Optyków w Warszawie.
Zachęcamy Was do wypełniania wniosku o nadanie Polskiego Numeru Optyka, który jest umieszczony na stronie cechu:
? http://cechoptyk.waw.pl/uzyskaj-polski-numer-optyka/

 Gorąco wierzymy, że posiadania takiego numeru wpłynie pozytywnie na podniesienie rangi naszego zawodu, jak również na integrację środowiska.