Zapraszamy Państwa na kurs refrakcji pierwszego stopnia zaczynamy 5-6 października, terminy kolejnych zajęć to 19-20 października, 7-8 grudnia i 21-22 grudnia ostatnie zajęcia.  MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA, ZAPRASZAMY! Szkolenie to organizowane przez Cech Optyków w Warszawie odbywa się pod patronatem Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej. Proponujemy w ramach kursu cykl zajęć obejmujących wiadomości teoretyczne jak również ćwiczenia praktyczne z zakresu podstaw refrakcji /łącznie 36 godzin/. Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem m.in. foroptera, lampy szczelinowej oraz kasety okulistycznej. Wykłady, jak również ćwiczenia prowadzone są przez dr. n. med. Andrzeja Styszyńskiego, w systemie sobotnio- niedzielnym, raz w miesiącu w siedzibie KRIO przy  ul. Przy Agorze 28 w Warszawie.

PROGRAM KURSU REFRAKCJI I stopnia

 1. Podstawy optyki geometrycznej.
 2. Układ wzrokowy.
 3. Układ optyczny oka (punkt daleki, punkt bliski, refrakcja, amplituda akomodacji).
 4. Krótkowzroczność i zasady jej korekcji.
 5. Nadwzroczność i zasady jej korekcji.
 6. Astygmatyzm i zasady jego korekcji.
 7. Ostrość wzroku i sposoby jej badania.
 8. Subiektywne (podmiotowe) metody określania refrakcji:
  • metoda Dondersa,
  • test czerwono-zielony
  • określenie astygmatyzmu z użyciem figury promienistej,
  • określenie astygmatyzmu za pomocą skrzyżowanego cylindra.
 9. Obiektywne (przedmiotowe) metody określania refrakcji:
  • skiaskopia,
  • oftalmometr,
  • refraktometr,
  • autorefraktometr.
 10. Badanie i korekcje prezbiopii.
 11. Pryzmaty i ich zastosowanie. Pryzmatyczne działanie soczewek sferycznych.
 12. Widzenie obuoczne (ortoforia, heteroforia, zez towarzyszący, zez porażenny).
 13. Zależność między akomodacją a konwergencją.
 14. Badanie refrakcji oraz ustalanie odpowiedniej korekcji obuocznej za pomocą foropteru.
 15. Badanie refrakcji osób słabo widzących.
 1.  

Zgłoszenia na kursy przyjmuje pocztą elektroniczną Biuro Cechu – e-mail: cech.optyk@interia.pl, tel. 22 635 78 67, od poniedziałku do piątku  w godz. 9:00-13:00.