Proponujemy Państwu, w ramach zajęć na kursie I stopnia, cykl sześciu sześciogodzinnych wykładów obejmujących wiadomości teoretyczne jak również zajęcia praktyczne z zakresu podstaw refrakcji /łącznie 36 godzin/. Wykłady prowadzone będą w siedzibie Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej przy ul. Przy Agorze 28, w Warszawie.

Terminy wykładów:

  • 21-22 kwietnia
  • 5-6 maja
  • 19-20 maja
  • 2-3 czerwca

UWAGA!

Prosimy o zabranie na pierwsze zajęcia kserokopii dyplomu rzemieślniczego z zakresu optyki lub kopii świadectwa ukończenia szkoły optycznej /niezbędne do otrzymania świadectwa ukończenia kursu/. Osoby nieposiadające wykształcenia kierunkowego otrzymują jedynie zaświadczenie o uczestnictwie.

 

PROGRAM KURSU REFRAKCJI I stopnia

1. Podstawy optyki geometrycznej.

2. Układ wzrokowy.

3. Układ optyczny oka (punkt daleki, punkt bliski, refrakcja, amplituda akomodacji).

4. Krótkowzroczność i zasady jej korekcji.

5. Nadwzroczność i zasady jej korekcji.

6. Astygmatyzm i zasady jego korekcji.

7. Ostrość wzroku i sposoby jej badania.

8. Subiektywne (podmiotowe) metody określania refrakcji:

– metoda Dondersa,

– test czerwono-zielony

– określenie astygmatyzmu z użyciem figury promienistej,

– określenie astygmatyzmu za pomocą skrzyżowanego cylindra.

9. Obiektywne (przedmiotowe) metody określania refrakcji:

  • skiaskopia,
  • oftalmometr,
  • refraktometr,
  • autorefraktometr.

10. Badanie i korekcje prezbiopii.

11. Pryzmaty i ich zastosowanie. Pryzmatyczne działanie soczewek sferycznych.

12. Widzenie obuoczne (ortoforia, heteroforia, zez towarzyszący, zez porażenny).

13. Zależność między akomodacją a konwergencją.

14. Badanie refrakcji oraz ustalanie odpowiedniej korekcji obuocznej za pomocą foropteru.

15. Badanie refrakcji osób słabo widzących.