W dniu 10 lutego/sobota/ w godz. 15:00-18:30, w siedzibie Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej przy ul. Przy Agorze 28 zapraszamy naszych członków i ich pracowników na szkolenie dotyczące zmian z zakresu ochrony danych osobowych poprowadzone przez dr Małgorzata Ganczar z Katedry Nauki Administracji KUL. Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznych informacji pozwalających dostosować się do wymagań nakładanych na wszystkie firmy związanych z ochroną danych/RODO-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego- dostosowanie wymagane jest do dnia 25 maja 2018 r./. Zapisy przyjmuje Biuro Cechu.